Proč studovat na ESBM!

Master of Business Administration (MBA)

Proč studovat na ESBM! Master of Business Administration (MBA)

 • Prestižní studium MBA s mezinárodní akreditací

ESBM je akreditována prestižními zahraničními asociacemi a organizacemi, které dohlíží na kvalitu vzdělávacích programů, lektorů, výuky a celé instituce. Díky akreditacím musí ESBM dokládat neustálý progres a zlepšení v rámci vzdělávacího procesu.
 

 • Online studium MBA v českém jazyce na 1 rok

Výuka na ESBM probíhá v online formě v kombinaci s interaktivní výukou – workshopy. Díky propracovanému systému studia mohou studovat i ti nejvytíženější. Délka studia je nastavena na jeden rok a je rozdělena do tří bloků. Studium MBA probíhá v češtině, nicméně je plně přizpůsobeno slovenským studentům, kteří mají možnost seminární a závěrečné práce odevzdávat ve své mateřštině. 
 

 • Možnost sestavení vlastního studijního programu

1. blok obsahuje moduly z oblasti managementu, HR, financí, které jsou nezbytné pro výkon funkce každého manažera. V rámci 2. bloku studia si student volí specializaci dle svého zájmu a zaměření. Vybírat si může z celkové nabídky 8 specializací. Ve 3. bloku si student volí 2 z více než desítky volitelných předmětů (modulů).
 

 • Výběr z 8 specializací MBA včetně garance otevření programu

Program MBA nabízí ESBM v 8 různých specializacích, aby si student mohl pohodlně vybrat zaměření dle svého zájmu a preferencí. Navíc škola garantuje otevření každého studijního programu MBA nehledě na počet uchazečů.
 

 • Zahájení studia kdykoliv

Programy MBA (Master of Business Administration) je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Není tak nutné čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. Neznamená to však, že student absolvuje studium sám. Po přihlášení ke studiu ihned získá přístup do e-learningového systému (intranetu), kde nalezne studijní materiály a informace. Student si vybírá, ve kterých termínech se výuky zúčastní s dalšími studenty. Nejbližší termín prezenční výuky první části ZÁKLADNÍHO BLOKU je 15. října 2016. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.
 

 • Studium odkudkoliv - časová flexibilita

Díky online formě studia má člověk možnost studovat odkudkoliv a dle vlastních časových možností. Prostřednictvím profesionálního e-learningového systému ESBM mohou studenti získat studijní materiály, sylaby, prezentace a veškeré další informace potřebné k průběhu celého studia. Studium MBA na ESBM je tedy přizpůsobeno i těm nejvytíženějším. Navíc studenty nezatěžujeme zbytečnými administrativními úkony, kvůli kterým by museli dojíždět do sídla školy.
 

 • Moderní e-learningový systém (studentská sekce)

Studentská sekce funguje jako moderní školní informační systém a obsahuje sylaby, studijní materiály, prezentace, termíny seminářů, vlastní studijní plán, kontakty na lektory, diskusní fóra, formuláře ke stažení a veškeré další náležitosti potřebné ke studiu. V rámci studentské sekce si studenti navíc volí termíny seminářů, které jim vyhovují. Sami si tedy sestavují harmonogram studia dle vlastních časových požadavků a možností. 
 

 • Nejmodernější forma výuky - Oxfordský vzdělávací model

ESBM vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je oproti kontinentálnímu modelu zaměřen převážně na rozvoj schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci na reálných příkladech a praxi. Tento systém potlačuje formu učení se zpaměti.
 

 • Špičkový lektorský tým

Lektorský tým ESBM je sestaven z těch nejlepších profesionálů v daném oboru. Lektoři mimo svoji lektorskou činnost působí v praxi na předních manažerských postech nebo u konzultančních společností a jsou tak schopni předat své praktické zkušenosti. Studenti mohou nad rámec výuky konzultovat s lektory své dotazy.
 

 • Vysoká úroveň studia MBA - zisk prestižního ocenění 

ESBM získala prestižní ocenění zavedené mezinárodní společnosti s vysokou úrovní poskytovaného vzdělávání v programech Master of Business Administration (MBA). Ocenění bylo uděleno renomovanou evropskou institucí The European Association for Business Studies, která kladně hodnotila především strukturu a obsah vzdělávacích programů MBA, poskytovanou formu studia a odborný lektorský tým. Získaný certifikát je signálem špičkové kvality našich nabízených manažerských programů.
 

 • Cena studia, přihláška ke studiu ZDARMA

Cena studia je konečná a zahrnuje veškeré úkony spojené se zpracováním přihlášky, účast na prezenčních i online seminářích, občerstvení na prezenčních seminářích, studijní materiály dostupné on-line ve studentské sekci, individuální setkání a diskuze s lektory, vyhotovení diplomu, účast na nadstandardních přednáškách, seminářích, společenských akcích a dalších aktivitách pořádaných ESBM. Za podání přihlášky neplatíte již žádný manipulační poplatek. Navíc mají studenti možnost čerpat zajímavé slevy a bonusy na produkty a služby u našich partnerů.
 

 • Výborné uplatnění absolventů

Absolventi ESBM nacházejí uplatnění ve vrcholových manažerských postech dle zvoleného studijního programu (specializace). Nově nabyté znalosti a praktické zkušenosti získané v rámci studia MBA úspěšně využívají v prestižních tuzemských a zahraničních firmách.
 

 • Možnost zapůjčení odborné literatury

Všichni studenti ESBM si mohou na studijním oddělení zapůjčit vybranou literaturu k vyučovaným modulům. K dispozici jsou rovněž i odborné časopisy.
 

 • Členství v absolventském klubu

Po skončení studia MBA studenti neztrácí kontakt se školou a lektory. Všichni absolventi ESBM jsou pravidelně zváni na nejrůznější akce, jako jsou odborné přednášky se zajímavými osobnostmi, networkingová setkání, odborné konference, společenské celovečerní akce atd.
 

 • Proklientský přístup je samozřejmostí

Pro ESBM je profesionální a individuální přístup ke každému studentovi samozřejmostí. Studijní oddělení, lektoři i celý tým ESBM vychází požadavkům studentů vstříc a snaží se zajistit jejich maximální spokojenost.