Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 | 26. 5. 2016