Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 26. 5. 2016