Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 26. 5. 2016