Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 | 26. 11. 2015