Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 26. 11. 2015