Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 26. 11. 2015