Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 13. 10. 2016