Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 13. 10. 2016