Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 15. 2. 2017