Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 15. 2. 2017