Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Průmysl 4.0Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Lidé vs. technologie

Sylabus

Tento modul se zaměřuje na vzájemné vztahy mezi lidmi a technologiemi, a to z hlediska psychologického, vzdělávacího a manažerského. V rámci výkladu se posluchači seznámí s vývojem společností a proměnou pojetí lidské práce. Hlavními tématy modulu jsou proměny trhu práce, budoucnost práce a redefinování významu člověka a jeho dovedností v moderní organizaci. Součástí modulu jsou názorné ukázky a případové studie, které pojednávají o vzájemných vztazích lidí a nových technologií. Velký důraz je kladen na zvýšení efektivity práce lidí v organizacích, které pracují s umělou inteligencí, automatizací a robotizací. Závěrečná část modulu je věnována tématu agilního vzdělávání lidí a firem s důrazem na budoucnost práce a posílení připravenosti na užší spolupráci se stroji, umělou inteligencí a dalšími prvky průmyslu 4.0.

Organizace a digitální transformace

Sylabus

Digitální podnikání je postaveno na nové výpočetní infrastruktuře – mobilních, cloudových, Big Data a analytických technologií. Internet věcí (IoT), pokroky v strojovém učení a inovace jsou dnes stále více rozšiřovány. Tyto všechny technologie dávají firmám možnost radikálně změnit obchodní modely a vytvářet nové produkty a služby. Digitální transformace rozšiřuje dopad na výkonnost podnikání prostřednictvím zlepšení angažovanosti zákazníků, efektivity dodavatelského řetězce a finančních informací. Absolvování modulu poskytne pevný základ pro orientaci v moderních technologiích v oblasti digitální transformace společností a jejich vhodného využití v praxi.

Robotická procesní automatizace

Sylabus

Automatizace a s ní související robotizace bývá spojována s tzv. třetí průmyslovou revolucí. I když dnes aktuálně řešíme otázky týkající se již čtvrté průmyslové revoluce, zdaleka to neznamená, že by toto téma bylo již za svým zenitem. Právě naopak. Díky rychle pokračující digitalizaci nabývá na síle a patří mezi pilířové technologie Průmyslu 4.0. Automatizace a robotizace prostupují mnoha obory lidské činnosti. Přestože její těžiště spočívá v průmyslové výrobě, čím dál tím více se začíná rozšiřovat také v kancelářích, kde softwarové roboty přebírají rutinní a opakované činnosti. V kombinaci s prvky umělé inteligence se pak stávají silnými nástroji, které zlevňují, zefektivňují a zkvalitňují práci s daty. Robotická procesní automatizace (RPA), které je věnovaný tento modul, představuje jednu část z širokého spektra automatizačních řešení, nicméně velmi významnou. RPA je na rozdíl od průmyslové automatizace, která je založena na strojních zařízeních, postavena na softwaru. Softwarové roboty dokážou napodobit úkony lidí, kteří pracují na počítačích, a převzít za ně náročné a opakované úkony.