2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

MBA Personální management

Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů. Výuka probíhá v rámci jednoho dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky v intranetu.

Výčet specializovaných modulů:

Personální činnosti v organizaci

Sylabus »
Vzdělávací modul je zaměřen na praktické osvojení personálních činností, které spadají do oblasti personálního řízení ve firmě či organizaci. Jedná se zejména o využívání vhodných motivačních prostředků a vytváření pozitivních vztahů a klimatu na pracovišti. Studenti se seznámí s metodami a strategiemi získávání pracovníků, s procesy přijímání pracovníků a jejich odměňování. Probrána bude i analýza a vytváření popisů pracovních míst a personální plánování. Nebude chybět téma ukončování pracovního poměru a vytváření užitečné databáze pro personální účely. Cílem modulu je získání dobré orientace v dané problematice a hlavně vyzkoušení si vybraných personálních činností přímo v podnikové praxi.
 

Procesy a strategické řízení lidských zdrojů

Sylabus »
Cílem tohoto modulu je poukázat na nové trendy odrážející aktuální požadavky a potřeby personalistické praxe. Studenti se blíže seznámí s metodami a strategiemi výběru a získávání vhodných pracovníků. V rámci modulu budou představeny moderní formy a metody v oblasti vzdělávání pracovníků. Další neopomenutelnou součást praktické výuky tvoří témata jako efektivní rozhodování, hodnocení a odměňování pracovníků, druhy a metody rozvoje kompetencí, organizace práce, delegování pravomocí a odpovědnosti či problematika age managementu.
 

Moderní metody v personálním managementu

Sylabus »
V rámci modulu se studenti seznámí s nejmodernějšími trendy, které se aplikují v personálním managementu světových firem a konzultantských společností. Po prostudování vzdělávacích materiálů bude výuka probíhat formou moderované diskuze, během které se studenti naučí tyto nové metody a trendy kriticky posuzovat a smysluplně zavádět do svého pracovního života. Z praktického semináře si studenti odnesou jak teoretické poznatky, tak především znalosti konkrétních způsobů a metod z oblasti personálního managementu.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.68/5 - Hodnotilo 149 uživatelů