Podrobný průběh studia DBA na ESBM

Výuka probíhá v českém jazyce, celé studium trvá 1 rok. Časová flexibilita studia umožňuje jeho uzpůsobení vlastním možnostem a preferencím.
  • Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálním vzdělávacím studiem, které představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Programy DBA jsou strukturovány velmi prakticky a studentovi pomáhají při rozvíjení myšlení, při vytváření výzev a při implementaci a hodnocení řešení, která mají reálný vliv na manažerská rozhodnutí v rámci oddělení, firmy či organizace.

  • Studium DBA je vhodné pro absolventy MBA programů, kteří si chtějí doplnit své odborné znalosti a dovednosti a povýšit je na nejvyšší možnou úroveň, ale i pro zkušené manažery, podnikatele, vedoucí pracovníky soukromých, veřejných i neziskových organizací, kteří mají vysokoškolské vzdělání druhého stupně a manažerskou praxi v délce nejméně pěti let.

  • European School of Business & Management SE využívá kombinaci online studia s interaktivní výukou (workshopy). Studium je postaveno na Oxfordském modelu výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému a podporuje samostatné uvažování studentů, vyhledávání informací a logickou argumentaci, které staví nad teoretické znalosti.

  • Výhodou studia na ESBM je časová flexibilita – možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si ho vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny výuky, které mu vyhovují.

  • Studium DBA trvá 1 rok a probíhá v českém jazyce. Celé studium se skládá ze 2 vzdělávacích bloků, které jsou dále rozčleněny na 8 studijních modulů. 1. BLOK – základní – je shodný pro všechny studenty a obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která je dále rozdělena na 3 moduly.

  • Prezenční výuka probíhá vždy o víkendu (sobota) a tvoří ji 3 celodenní semináře. Výuka probíhá v moderních prostorách v centru Prahy.

  • Výuka je vedena profesionálními lektory, kteří jsou vybranými odborníky na konkrétní témata. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti tak mohou nad rámec výuky konzultovat jakákoliv témata a problematiku.

  • E-learningový systém usnadňuje samotný průběh studia a dostupnost informací. Studenti v rámci systému mají přístup ke studijním materiálům, výukovým podkladům, harmonogramům přednášek a veškeré potřebné informace. Prostřednictvím sekce odevzdávají studenti své výstupy, přihlašují se na výuku a získávají studijní materiály. Sekce slouží též jako komunikační nástroj s lektory a studijním oddělením.

  • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok pak 2 seminární práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

  • Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul DBA, který se píše za jménem. Absolventi studia DBA tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru.


ESBM nabízí 2 DBA specializace

Díky nabídce specializací se budete vzdělávat dle svého zájmu, oboru a preferencí.

Graf studia DBA

Studium programu DBA trvá 1 rok a je rozděleno do dvou bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s prezenční výukou (workshopy), která je seskupena do 3 výukových dnů.


Advantages of the Studies

Professional Team of Lecturers

The ESBM lecturing team is comprised of top professionals who have many years of practical experience. Lecturers often work in leading management positions or in consulting companies, thanks to which they are able to pass on their practical experience and know-how to students.

Modern e-learning System

The professional learning platform facilitates the learning itself and ensures a smooth course of study. Students will find study materials, information about seminars, schedules and all necessary documents, which maximizes convenience and accessibility of information.

Online knihovna
Online Library

Students will gain access to quality information resources as part of their studies. Students can borrow some of the required literature from the ESBM’s regular library or from the online library, which offers more than 1,000,000 titles..

Professional Workshops Outside the Studies

ESBM regularly organizes professional workshops for students and graduates on interesting topics in the field of management, leadership, finance, law or marketing. The workshops are free of charge and take place outside of regular classes.


Neváhejte oslovit naše studijní oddělení