• The Executive DBA specialization offers students the most up-to-date knowledge in the field of modern management and is primarily aimed at executives in senior management positions.

 • Jednotlivé vzdělávací moduly jsou koncipovány tak, aby studenti získali informace a dovednosti využitelné ve firemní praxi.

 • Lektoři se při interaktivních workshopech podělí o praktické rady pro zlepšení funkčnosti firemních procesů, ať už v oblasti řízení kvality výrobků i služeb, analýzy požadavků zákazníka, nebo v dosažení úspor.

 • Pozornosti neunikne současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a poskytování služeb, které s sebou přinese.

 • Specializace Executive DBA obsahuje nad rámec základního bloku tyto vzdělávací moduly: Six sigma, Průmysl 4.0 a Řízení kvality a performance management.


1. BLOCK – BASIC

 • Management vs. leadership
 • Resource management
 • Lean management
 • Management of Human Resources
 • Management of Personal Development

2. BLOCK – SPECIALIZED

 • Six sigma
 • Industry 4.0
 • Quality Control and Performance Management

Detailed Course of Specialization Studies Executive DBA

 • The DBA Studies last 1 year, is conducted in Czech and combines a modern e-learning system with interactive workshops, which are grouped into 3 lesson days. The study is divided into 2 blocks and each block is further divided into individual modules.

 • The output for both blocks are seminar theses or case studies. For the first block the student will prepare 3 theses and for the second block 2 seminar theses or case studies, or another form defined in the syllabus of the specific module. The studies conclude with the preparation of a thesis and its defense.

 • Beyond this, students have the possibility of individual consultations with lecturers, which can take place through the e-learning environment, virtual room, in person, by phone or by email. Lecturers are fully available to all students throughout their studies and students can contact them at any time with any query. Students also have access to supplementary materials, which are published by the lecturers as part of e-learning.

 • The e-learning portal guides students throughout their studies. Here you will find information about lectures, study materials, lecture schedules and all necessary information, which maximizes convenience and accessibility of information.