Mgr. Jan SkalíkMgr. Jan Skalík se zabývá českou environmentální politikou životního prostředí. Na Katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity se dlouhodobě věnuje sociálně-behaviorálnímu výzkumu jednání, které má souvislosti s tématy lesní biodiverzity a změny klimatu. Odborně jej zajímá výzkum faktorů ovlivňujících hlasování zákonodárců. Podílel se například na experimentálních studiích zkoumajících bezprostřední vliv relevantního vjemu na environmentální postoje či evaluačního výzkumu zjišťujícího dlouhodobé dopady veřejné kampaně na zvýšení podílu environmentálně příznivé mobility. Dále participoval na několika reprezentativních sociologických výzkumech, na projektech spolupracuje s kolegy z Lillehammeru, Bergenu a Vídně. Zaměřuje se přitom na komunikaci environmentálních témat s veřejností, v čemž výzkumně navazuje na své dřívější působení v asociaci ekologických organizací a v Hnutí DUHA. V češtině a angličtině vyučoval kurzy týkající se propedeutiky vědecké práce, aktuálních ekologických problémů a politiky životního prostředí.