Nabízíme prestižní studium MBA, DBA a LLM s mezinárodní akreditací

ESBM je akreditována prestižními zahraničními asociacemi a organizacemi, které dohlíží na kvalitu vzdělávacích programů, lektorů, výuky a celé instituce. Díky akreditacím musí ESBM dokládat neustálý progres a zlepšení v rámci vzdělávacího procesu.

Jako absolvent ESBM se výborně uplatníte

Absolventi ESBM nacházejí uplatnění ve vrcholových manažerských postech dle zvoleného studijního programu (specializace). Nově nabyté znalosti a praktické zkušenosti získané v rámci studia MBA, DBA či LLM úspěšně využívají v prestižních tuzemských a zahraničních firmách.

Vzděláváte se online, v českém jazyce a celé studium trvá 1 rok

Výuka na ESBM probíhá v online formě v kombinaci s interaktivní výukou – workshopy. Díky propracovanému systému studia mohou studovat i ti nejvytíženější. Délka studia je nastavena na jeden rok a v případě studia MBA je rozdělena do tří bloků, LLM studium se skládá ze 2 bloků a v rámci DBA studia absolvujete rovněž 2 bloky. Studium probíhá v češtině, nicméně je plně přizpůsobeno slovenským studentům, kteří mají možnost seminární a závěrečné práce odevzdávat ve své mateřštině. Roční programy MBA, DBA a LLM jsou navíc časově flexibilní.

Můžete si sestavit vlastní studijní MBA program

1. blok programu MBA obsahuje moduly z oblasti managementu, HR, financí, které jsou nezbytné pro výkon funkce každého manažera. V rámci 2. bloku studia si student volí specializaci dle svého zájmu a zaměření. Vybírat si může z celkové nabídky 19 MBA specializací. Ve 3. bloku si student volí 2 z více než desítky volitelných předmětů (modulů).

Vyberete si z 19 specializací MBA

Program MBA nabízí ESBM v 19 různých specializacích, aby si student mohl pohodlně vybrat zaměření dle svého zájmu a preferencí. Navíc škola garantuje otevření každého studijního programu MBA nehledě na počet uchazečů.

Studium můžete zahájit kdykoliv

Programy MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration) či LLM (Master of Laws) je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Není tak nutné čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. Neznamená to však, že student absolvuje studium sám. Po přihlášení ke studiu ihned získá přístup do e-learningového systému (intranetu), kde nalezne studijní materiály a informace. Student si vybírá, ve kterých termínech se výuky zúčastní s dalšími studenty.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 7. 9. 2019.

Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.
Studium můžete zahájit kdykoliv

Díky online formě studia má člověk možnost studovat odkudkoliv a dle vlastních časových možností. Prostřednictvím profesionálního e-learningového systému ESBM mohou studenti získat studijní materiály, sylaby, prezentace a veškeré další informace potřebné k průběhu celého studia. Studium MBA, DBA a LLM na ESBM je tedy přizpůsobeno i těm nejvytíženějším. Navíc studenty nezatěžujeme zbytečnými administrativními úkony, kvůli kterým by museli dojíždět do sídla školy.

Nabízíme časově flexibilní studium odkudkoliv

Díky online formě studia má člověk možnost studovat odkudkoliv a dle vlastních časových možností. Prostřednictvím profesionálního e-learningového systému ESBM mohou studenti získat studijní materiály, sylaby, prezentace a veškeré další informace potřebné k průběhu celého studia. Studium MBA, DBA a LLM na ESBM je tedy přizpůsobeno i těm nejvytíženějším. Navíc studenty nezatěžujeme zbytečnými administrativními úkony, kvůli kterým by museli dojíždět do sídla školy.

Studium MBA Studium DBA Studium LLM
Studium je postaveno na Oxfordském vzdělávacím modelu

ESBM vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je oproti kontinentálnímu modelu zaměřen převážně na rozvoj schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci na reálných příkladech a praxi. Tento systém potlačuje formu učení se zpaměti.

Více o unikátním systému ESBM
Spolupracujeme se špičkovým lektorským týmem

Lektorský tým ESBM je sestaven z těch nejlepších profesionálů v daném oboru. Lektoři mimo svoji lektorskou činnost působí v praxi na předních manažerských postech nebo u konzultačních společností a jsou tak schopni předat své praktické zkušenosti. Studenti mohou nad rámec výuky konzultovat s lektory své dotaz.

Seznamte se s našimi lektory
Získali jsme prestižní ocenění od zahraniční vzdělávací asociace

ESBM získala prestižní ocenění zavedené mezinárodní společnosti s vysokou úrovní poskytovaného vzdělávání v programech Master of Business Administration (MBA). Ocenění bylo uděleno renomovanou evropskou institucí The European Association for Business Studies, která kladně hodnotila především strukturu a obsah vzdělávacích programů MBA, poskytovanou formu studia a odborný lektorský tým. Získaný certifikát je signálem špičkové kvality našich nabízených manažerských programů.

Prestižní ocenění ESBM
Přihlášku ke studiu si podáte ZDARMA

Cena studia je konečná a zahrnuje veškeré úkony spojené se zpracováním přihlášky, účast na prezenčních i online seminářích, občerstvení na prezenčních seminářích, studijní materiály dostupné on-line ve studentské sekci, individuální setkání a diskuze s lektory, vyhotovení diplomu, účast na nadstandardních přednáškách, seminářích, společenských akcích a dalších aktivitách pořádaných ESBM. Za podání přihlášky neplatíte již žádný manipulační poplatek. Navíc mají studenti možnost čerpat zajímavé slevy a bonusy na produkty a služby u našich partnerů.

Školné
Máte přístup k odborné literatuře jak online, tak offline

Všichni studenti ESBM si mohou na studijním oddělení zapůjčit vybranou literaturu k vyučovaným modulům. K dispozici jsou rovněž i odborné časopisy. Zároveň jako bonus získávají po celou dobu studia bezplatný přístup do online knihovny BOOKPORT, která čítá více jak 4200 titulů.

Knihovna Bookport
Získáte členství v absolventském klubu

Po skončení studia MBA, DBA či LLM neztrácí studenti kontakt se školou a lektory. Všichni absolventi ESBM jsou pravidelně zváni na nejrůznější akce, jako jsou odborné přednášky se zajímavými osobnostmi, networkingová setkání, odborné konference, společenské celovečerní akce atd.

Odborné přednášky pro naše členy
Proklientský přístup je pro nás samozřejmostí

Pro ESBM je profesionální a individuální přístup ke každému studentovi samozřejmostí. Studijní oddělení, lektoři i celý tým ESBM vychází požadavkům studentů vstříc a snaží se zajistit jejich maximální spokojenost.