Školné MBA

Podání přihlášky je ZDARMA! Školné si můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny.
Studium MBA za MIMOŘÁDNOU cenu 79 000 Kč!

 • zpracování přihlášky,
 • libovolný termín pro zahájení studia,
 • neomezený přístup do studentské sekce s vlastními studijními materiály, informačními a nápomocnými dokumenty ke studiu včetně videí,
 • online komunikace s lektory a studijním oddělením v rámci studentské sekce,
 • individuální konzultace s lektory,
 • konzultace seminárních prací včetně opravných pokusů,
 • účast na prezenčních i online seminářích,
 • libovolný výběr z několika termínů prezenčních seminářů dle vlastních preferencí a časových možností,
 • občerstvení na prezenčních seminářích (coffee break, oběd),
 • účast na nadstandardních přednáškách, seminářích a bonusových workshopech,
 • možnost navštěvovat semináře z jiných specializací MBA (včetně poskytnutí studijních materiálů),
 • možnost navštěvovat akce s doprovodným programem a další aktivity pořádané ESBM,
 • možnost změny MBA specializace v průběhu studia,
 • možnost přerušení či prodloužení studia dle platných VSP,
 • vystavení diplomu MBA v českém a anglickém jazyce,
 • bonusová karta s množstvím slev po celou dobu studia,
 • členství v absolventském klubu,
 • přístup do online knihovny BOOKPORT s více jak 4200 tituly,
 • sleva na nákup doplňkové literatury v knihkupectvích Grada, Academic Bookshop a Malé centrum,
 • možnost využívat vlastní knihovnu ESBM se stovkami odborných tištěných titulů,
 • rozložení školného až do deseti splátek bez navýšení ceny studia,
 • vstřícný přístup studijního oddělení a plná administrativní podpora po celou dobu studia.

Fakturační údaje

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1534

IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankovní účet:
CZK: 2001633044/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ2020100000002001633044
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

EUR: 2201633057/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ4820100000002201633057
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Daňové zvýhodnění

Studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Studenty přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.
Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, nebo prokazatelná