Specialized block MBA

Master of Business Administration
MBA in Investment ManagementList of Specialized Modules

Finanční trhy a burza

Sylabus

V rámci modulu se studenti obeznámí s podstatou a fungováním finančního a burzovního trhu. Naučí se orientovat v investičních instrumentech, cenných papírech, trhu finančních derivátů či proniknou do podstaty kolektivního investování. Modul se dále zaměřuje na aktuální vývojové trendy globálních i domácích finančních a burzovních trhů.

Forexové obchodování

Sylabus

Forexový trh je dnes díky svému neuvěřitelnému objemu a proměnlivosti největším a nejvýznamnějším finančním trhem na světě. Obchodování s cizími měnami, neboli forexem, je investiční nástroj, který umožňuje zhodnotit investice v závislosti na pohybech měny, respektive vzájemných kurzů mezi dvěma měnami. V rámci modulu se studenti seznámí s podstatou a fungováním forexového obchodování a také získají cenné informace o hlavních účastnících tohoto trhu.

Investice do nemovitostí

Sylabus

Cílem modulu je posluchače seznámit se strukturou a fungováním realitního trhu a upozornit na jeho aktuální trendy a specifika. Během modulu se naučí pravidla a postupy týkající se obchodování s nemovitostmi a proniknou do podstaty investic rychle se měnícího realitního trhu. Seznámí se též s nástroji pro výpočty ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti a návratnosti vložených finančních prostředků.