Specialized block MBA

Master of Business Administration
MBA in Modern ManagementThe second block of study is specialized and consists of three educational modules, which the student completes within his specialization. The teaching of the specialization takes place within one educational day. Students choose a specific date from a wide range directly in the student section.

List of Specialized Modules

Systematické plánování a organizování

Sylabus

Modul je zaměřen na rozšíření kompetencí studentů v oblasti základních manažerských funkcí – plánování a organizování. Plánování je prioritní manažerskou funkcí, která v sobě zahrnuje řadu činností zaměřených zejména na stanovení cílů a cest jejich naplnění. S ohledem na formulovaný cíl se pak formují organizační struktury, které vytvářejí vhodné prostředí pro dosahování cílů organizace. Organizační struktury by měly reagovat i na velmi proměnlivé podmínky prostředí.

Vedení, stimulace a motivace pracovníků

Sylabus

Vedení a stimulace pracovníků představuje jedny z velmi důležitých funkcí manažera. Spočívá v zásadě v přesvědčování a aktivizací podřízených pracovníků vedoucím pracovníkem tak, aby byly splněny veškeré stanovené záměry a cíle společnosti. Výběr vhodného stylu vedení představuje charakterizující postoj a postup manažera při jeho rozhodování a také udává formu vztahu mezi manažerem a jejich zaměstnanci. Dalším důležitým pojmem je motivace, o které se dozvíme jak funguje, co jsou nejzásadnější motivátory v této době a také jak připravit vhodné motivující prostředí.

Kontrolní procesy

Sylabus

Kontrola patří mezi základní manažerské funkce a je tak zároveň jednou ze základních činností manažera. Kontrola je důležitou zpětnou vazbou v procesu řízení. Ze své podstaty dokáže korigovat zejména plány a strategie, organizační struktury, výkonnost a efektivitu využívání zdrojů, či celý proces řízení kvality. Znalost kontrolních procesů je pro management klíčová. Modul Kontrolní procesy má za cíl přestavit posluchačům podstatu problematiky systému a procesu kontrolování.