Mezinárodní den učitelů - 5. 10.

Jan Amos Komenský jako průkopník dnešního MBA vzdělávání

Jan Amos Komenský, učitel národů, je historická postava, fenomén, na který jsou pyšní všichni Češi. Věděli jste ale, že kromě učitele byl také zdatným manažerem a že na jeho způsobu výuky staví dnešní profesní vzdělávací programy? Připomeňme si tento týden na Mezinárodní den učitelů (5. 10.) muže, který znamenal revoluci ve vzdělávání.

Jan Amos Komenský se narodil v Nivnici v roce 1592 do nábožensky založené rodiny. Krátce po studiích v Německu se stal českobratrským duchovním a začal působit v Přerově jako kněz a učitel. Tak, jako životy mnohých, i ten jeho ovlivnila bitva na Bílé Hoře a po ní následující třicetiletá válka a rekatolizace. Komenský se tak musel nejprve skrývat, až ke konci dvacátých let sedmnáctého století uprchl do polského Lešna. Když mu v roce 1656 při velkém požáru shořela velká část práce, odstěhoval se do Nizozemí, kde se stal jeho novým domovem Amsterdam. Ve své tamní náboženské a pedagogické osvětě pokračoval až do své smrti v roce 1670.

Komenského zaměření oscilovalo mezi pedagogikou, filozofií a společenským uspořádáním. Dnes známý pod přízviskem „učitel národů“, Komenský vydal svou první teorii vyučování nazvanou Velká pedagogika v roce 1657. Jeho asi nejslavnější pedagogicky zaměřenou knihou pak byla Orbis Pictus, ilustrovaná učebnice latiny z roku 1658, která představuje jeho proslulou metodu školy hrou.

Právě Komenského metodika založená na škole hrou čerpala z praktického způsobu vyučování stavících na konkrétních případových studiích. Namísto memorování pouček měl student danou informaci najít svou vlastní cestou, objevit ji. Takto rozvíjená kognitivní stránka žáka zaručovala jeho lepší pochopení látky a vyšší motivaci ke studiu. Učitel tak působil spíše jako mentor, průvodce věděním.

Dnes by se dalo říct, že svou prakticky zaměřenou pedagogikou byl Jan Amos Komenský průkopníkem profesního vzdělávání, jakýmsi předchůdcem dnešních MBA programů, tedy programů zaměřených na praktické vzdělávání dospělých. Komenského názory a inovativní techniky tak předznamenaly cestu novému druhu vzdělávání, čerpajícího z praxe a založeném na v praxi aplikovatelných poznatcích. Jeho pedagogická revoluce znamenala osvětu na poli vzdělávání, jejíž principy jsou platné dodnes.

Pokud vás zajímá více informací o MBA programech a titulu MBA, navštivte stránky jedné z prestižních pražských škol European School of Business & Management, která pro studium nabízí 20 online MBA specializací, a přečtěte si více o tomto druhu vzdělávání, jeho didaktických metodách a výhodách.

Mezinárodní den učitelů - 5. 10. - Hodnocení 4.58/5 - Hodnotilo 202 uživatelů