Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.Jaroslav Balvín je docentem pedagogiky a  odborníkem v oblasti pedagogiky, andragogiky, romologie, filozofie výchovy a vzdělávání dospělých. Svoji učitelskou dráhu začal absolvováním Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem v oboru učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu. Po třech letech výuky v základních školách se stal učitelem zahraničních studentů na Karlově univerzitě a zároveň vystudoval vědecký obor filozofie historie. Poté se stal odborným asistentem na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Odtud přešel po roce 1990 znovu na základní školu. O tři roky později se stal ředitelem Ústavu pro studium romské kultury. Následně se stal specialistou pro národnostní menšiny na Magistrátu hl. města Prahy. V roce 2005 obhájil v Nitře docenturu a od roku 2006 do roku 2011 se stal ředitelem a docentem Ústavu romologických štúdií na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře.