doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. působí jako garantka bakalářského studijního oboru Sportovní management a specializace Sportovní management na Ek.F VŠB-TUO a výkonná místopředsedkyně Vysokoškolského sportovního klubu VŠB-TUO. Je též členka grémia České asociace univerzitního sportu ČR a členka oborové rady Podniková ekonomika a management na Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Aktivně se věnuje i publikační činnosti. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále Sociologii na Filozofické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci a je absolventkou doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě v oboru Podniková ekonomika a management, kde úspěšně obhájila disertační práci na téma „Profesionální příprava sportovního manažera se zřetelem na vykonávání manažerských funkcí v této oblasti“.