Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. má bohaté zkušenosti z oblasti personálního managementu. Během své kariéry působil šest let jako HR Business Partner v české firmě orientující se na oblast ecommerce. Nyní vyučuje na VUT v Brně na podnikatelské fakultě a na European School of Business & Management v programu MBA, kde studentům předává své cenné zkušenosti z personálního managementu. Štěpán Konečný je absolventem jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se specializací na Psychologii organizace a řízení. Zde v roce 2010 rovněž získal doktorský titul ve specializaci Obecná psychologie. V rámci své akademické činnosti spolupracoval na několika výzkumech GAČR (např. Důvěra v procesu jednání v interpersonálních situacích), či na projektech Ministerstva vnitra.