PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.Martin Dlouhý vystudoval magisterské studium učitelství na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v Brně, kde následně absolvoval doktorát (PhDr.). Na této univerzitě, resp. fakultě, pak absolvoval i postgraduální doktorské studium na katedře sportovní medicíny a psychologie sportu. Je akademický pracovník a vysokoškolský pedagog, didaktik, kinantropolog a sindefendolog, bývalý dlouholetý člen kinantropologické společnosti, České asociace univerzitního sportu (člen technické komise bojových sportů), který učí na Katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v České republice. Publikoval více než 50 vědeckých článků, včetně monografií v uznávaných vědeckých časopisech doma i v zahraničí.