Work life balance

Sylabus vzdělávacího MBA modulu

Work life balance Sylabus vzdělávacího MBA modulu

Modul v MBA specializaci: Manažerská psychologie

Lektor:  Valery Senichev, Ph.D. 

Valery Senichev, Ph.D. je psycholog, poradce a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Věnuje se otázkám kariéry, profesního rozvoje a smysluplné práce. Je spoluzakladatelem platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. Jeho specializací jsou Future Skills a práce s diverzitou. Je absolventem genderových studií a psychologie na Masarykově univerzitě, je také absolventem ekonomie a managementu v doktorském programu na VUT v Brně. Absolvoval 3 zahraniční výměnné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity managementu. Rád se podílí na aktivitách a konferencích na téma budoucnosti práce a Future Skills, příkladem je dvoudenní událost Future Port Prague.

Zakončení modulu: seminární práce

Sylabus v PDF
 

Anotace modulu

Pokud cítíme jakoukoliv nespokojenost a touhu po změně, je třeba se nejdříve zamyslet nad tím, z čeho pramení. Současně si ujasnit, co od změny očekáváme. Work life balance je téma, které je o každém z nás. Respektive je to otázka pro každého, komu není lhostejné, jak život prožívá a jaká je jeho kvalita. Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí život prožít naplno, a ne pouze přežívat ze dne na den, jsou pro vás určeny následující stránky. Představí vám problematiku v širší perspektivě, abychom v rámci semináře mohli navázat konkrétními sebereflektivními technikami a řešením vašich témat. 

Cíl modulu

Cílem modulu je nahlédnutí do svého života cestou z hlediska potřeb, jejichž naplnění a vzájemný soulad se odráží v naší spokojenosti s vlastním bytím. Work life balance je pojat jako jeho nedílná součást s přímým vlivem na kvalitu života, kterou mu připisujeme. Vztáhnutí ke stresu je logickým vyústěním toho, že prostředí, ve kterém žijeme, přináší řadu podnětů, které v nás vyvolávají stresovou reakci. Cílené a efektivní techniky a strategie zvládání stresu v situacích, kdy jejich průběh není podle našich představ. Převzetí zodpovědnosti za svou profesní kariéru a osobní spokojenost jako volba.

Povinná literatura

 • CIMICKÝ, J. Sám proti stresu: Jak se ubránit stresu a udržet rovnováhu. 3. vyd. Praha, Bondy, 2015. IBSN: 978-80-880-730-24. 
 • FONTANA, D. Stres v práci a v životě. Praha, Portál, 2016. ISBN: 978-80-262-1033-7.
 • FRITZ, H. Spokojeně v zaměstnání. Praha, Portál, 2007. IBSN: 80-7367-113-1.
 • GALLWEY, W.T. Zvládněte stres metodou Inner Game! Praha, Management Press, 2014. IBSN: 978-80-7261-243-7.
 • NEŠPOR, K. Sebeovládání: Stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat!. Praha, Portál, 2015. ISBN: 978-80-262-0827-3.
 • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: Praktický atlas sebezvládání. 3. vyd. Praha, Grada 2013. ISBN: 978-80-247-4751-4.
 • PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H. Proti stresu krok za krokem. Praha, Grada, 2001. IBSN: 80- 247-0068-9.

Doporučená literatura

 • FISHER, M. Muž, který chtěl být bohatý. Praha: Rybka Publishers, 2009. ISBN: 978-80- 87067-44-4.
 • FRANCKH, P. Jak si správně přát. Praha, Anag, 2008. ISBN: 978-80-7263-454-5.
 • KIRSCHNER, J. Hry života. Praha, Motto, 2008. IBSN: 978-80-7246-434-0.
 • KRASKA-LUDECKE, K. Nejlepší techniky proti stresu. Praha, Grada, 2007. IBSN: 978-80- 247-1833-0.
 • LEMAN, K. Ženy, přemožte stres. Praha, Návrat domů, 2012. ISBN: 978-80-7255-276-4.
 • MURPHY, J. Moc podvědomí. Praha, Pragma, 1993. IBSN: 80-85634-08-2.
 • NAZARE-AGA, I. Nenechme manipulovat. Praha, Portál, 2014. ISBN: 978-80-262-0652-1.
 • POLLAK, K. Štěstí není náhoda. Bratislava, Eugenika, 2008. IBSN: 978-80-8100-069-0.
 • PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha, Grada 2002. IBSN 978-80-247- 0185-1.
 • ŠNÝDROVÁ, I. Manažerka a stres. Praha, Grada 2006. ISBN: 80-247-1272-5.

Online přihláška

Work life balance - Hodnocení 4.58/5 - Hodnotilo 158 uživatelů