Online workshop Nečestné verbální útokyPrvní letošní odborný workshop ESBM nesl název Nečestné verbální útoky – jak se bránit slovní agresi. Spolu s naším lektorem Ing. Mgr. Vojtěchem Svobodou, jsme si pověděli o tom, jak takový verbální atak rozeznáme, jak na něj máme tendenci reagovat a jaké by byly optimální strategie k reakci na něj. Část semináře byla také věnovaná nácviku konkrétní techniky obrany. Vzhledem k situaci se seminář opět konal online na platformě Zoom. Děkujeme za hojnou účast, skvělou atmosféru a podnětnou diskuzi. Brzy se těšíme na viděnou!