Právní rádce - články

Právní rádce - články

V této sekci naleznete zajímavé články ze světa práva, které vám zprostředkováváme ve spolupráci s advokátní kanceláří CIKR.

Dne 1. prosince 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen jako “TOPO”). Mezi hlavní změny patří především nahrazení pozitivního výčtu trestných činů, za které byla právnická osoba trestně odpovědná, výčtem negativním. Číst více »

Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích a novela dalších souvisejících předpisů, která si klade za cíl zejména zvýšit transparentnost financování politických stran a jejich předvolebních kampaní. Číst více »

Tento krátký příspěvek má za cíl shrnout nejdůležitější dopad novely insolvenčního zákona, který upravuje všeobecně známý osobní bankrot, slovy zákona řešení úpadku formou oddlužení. Novela    byla ve třetím čtení dne 9.12.2016 schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, usnesením č. 1482 a nyní je na cestě do Senátu. Číst více »