Získali jsme prestižní ocenění od EUABS!

European School of Business & Management SE bylo již v několika letech uděleno prestižní ocenění renomovanou mezinárodní společností The European Association for Business Studies (EUABS) s vysokou úrovní poskytovaného vzdělávání v programech Master of Business Administration (MBA). Udělený certifikát je signálem špičkové kvality námi nabízených manažerských programů.

Ocenění bylo vydáno na základě hodnocení nezávislé komise The European Association for Business Studies, která posuzovala vybrané mezinárodní organizace zabývající se postgraduálním vzděláním v manažerských programech MBA. The European Association for Business Studies kladně hodnotila především strukturu a obsah vzdělávacích programů MBA, pedagogický, odborný a lektorský tým. Taktéž je velmi pozitivně hodnocena poskytovaná forma studia, která je maximálně přizpůsobena konkrétním požadavkům studujících včetně nastavení moderních nástrojů ve vzdělávání.

The European Association for Business Studies (EUABS) je evropskou asociací fungující od roku 1999. Uděluje akreditace postgraduálním vzdělávacím organizacím a podporuje členské instituce k neustálému zlepšování vzdělávacích postupů. EUABS posuzuje nejen kvalitu vzdelávacích programů, ale také kvalitu lektorského týmu, studijních materiálů, prostor a všeho, co souvisí s poskytováním vzdělávacích služeb na té nejvyšší úrovni.