Absolventský klub ESBM

Úspechy a pokroky našich absolventov sú vizitkou kvality našej školy a celého vzdelávacieho systému. Ako absolvent programu MBADBA, BBA či LLM na ESBM vstúpite do spoločnosti ako jedinec, ktorý je schopný čeliť zložitým životným výzvam a je otvorený k ďalšiemu osobnému i profesionálnemu rastu. S našimi absolventmi nestrácame kontakt, pretože sú všetci pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie školy, ako sú na príklad prednášky so zaujímavými osobnosťami, networkingový stretnutia, odborné konferencie a podobne.

Výhody absolventského klubu