Aké sú podmienky prijatia na štúdium LLM?

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM musí doložiť diplom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní, a to minimálne v bakalárskom študijnom programe, alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA. K štúdiu môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to na základe udelenia výnimky v prípade preukázateľne doložené praxe a maturitného vysvedčenia. K štúdiu LLM sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Primárne je štúdium LLM určené uchádzačom s právnym vzdelaním a tým, ktorí sa práve profesijne venujú. Viac informácií v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium LLM?

Štandardná cena za štúdium LLM činí 114.000 € bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky LLM špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Prečo si pre štúdium LLM vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management SA, ako prvá a jediná z inštitúcií poskytujúcich postgraduálne programy LLM, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia na EBSM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

Na štúdium vzdelávacích programov LLM na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potrebné čakať na začatie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícii všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom štúdium na ESBM prebieha?

Štúdium LLM prebieha v českom / slovenskom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy. Je rozdelené na 2 bloky a každý z blokov je rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK - špecializovaný - obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU - voliteľného - si študenti vyberajú 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov. Za celé štúdium LLM absolvujú študenti 4 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Výstupom za celé štúdium sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje prácu záverečnú, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného odboru. Rôznorodosť lektorského tímu zabezpečuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia volí. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícii.

Je nutné sa výučby zúčastniť?

Keďže sa jedná o jeden z najvyšších stupňov manažérskeho vzdelania, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako "povinná dochádzka". Avšak vrelo odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia.

Čo je to seminárna práce?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentovu pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentovho vlastné argumentácie, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva päť seminárnych prác, za 2. blok jednu prácu.

Ako dlho štúdium LLM trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu LLM na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta možno štúdium profesijného programu LLM predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium LLM zakončené?

Štúdium je zakončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce pred odbornou komisiou. Úspešný absolvent následne získa profesijný titul LL.M.

Získám studiem LLM akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu LL.M. rozšírenie právneho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa súčasnej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej republike titul LL.M. považovaný za titul akademický, ale za titul profesijné, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku