Aké sú podmienky prijatia k štúdiu LLM?

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM musí doložiť diplom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa, a to minimálne v bakalárskom študijnom programe, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA. K štúdiu môže byť prijatý i uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to na základe udelenia výnimky v prípade preukázane doloženej praxe a maturitného vysvedčenia. K štúdiu LLM sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Primárne je štúdium LLM určené uchádzačom s právnym vzdelaním a tým, ktorí sa právu profesijne venujú. Viac informácií nájdete v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium LLM?

Štandardná cena za štúdium LLM činí 114 000 Kč bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky LLM špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Prečo si k štúdiu DBA vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management SE, ako prvá a jediná z inštitúcií, ktoré poskytujú postgratuálne program LLM, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia na EBSM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

Na štúdium vzdelávacích programov LLM na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potreba čakať na zahájenie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícií všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom prebieha štúdium LLM?

Štúdium LLM prebieha v českom/slovenskom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopy. Je rozdelené na 2 bloky a každý z blokov je rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU – voliteľného – si študenti vyberajú 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov. Za celé štúdium LLM absolvujú študenti 4 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend ( v sobotu ). Výstupom za celé štúdium sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje záverečnú prácu, jej obhajobou je štúdium ukončené.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného oboru. Rôznorodosť lektorského tímu zaisťuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia zvolia. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú k dispozícií po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícií.

Je dôležité sa zúčastniť výučby?

Nakoľko sa jedná o jeden z najvyšších manažérskeho vzdelávania, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako „povinná dochádza“. Napriek tomu odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia.

Čo je seminárna práca?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentovo pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentova vlastná argumentácia, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva päť seminárnych prací, za 2. blok tri práce.

Jak dlho štúdium LLM trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu LLM na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných a pracovných dôvodov štúdium LLM predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium LLM ukončené?

Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej úspešnou obhajobou pred komisiou. Úspešný absolvent potom získa profesijný titul LL.M.

Získam štúdiom LLM akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu LL.M. rozšírenie právneho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa stávajúcej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej a Slovenskej republike titul DBA považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku