Aké sú podmienky prijatia na štúdium BBA?

Uchádzač o štúdium profesijného programu BBA musí doložiť maturitné vysvedčenie. K štúdiu programu BBA nie je potrebné ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo prax na manažérskej pozícii. K štúdiu BBA sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Viac informácií v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium BBA?

Štandardná cena za štúdium BBA činí 59.000 € bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky BBA špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Ako podať prihlášku?

Prihlášku na štúdium BBA je možné podať na našich webových stránkach online v elektronickej podobe , zaslať poštou alebo osobne doručiť na študijné oddelenie . Ak je prihláška riadne podaná a sú k nej priložené potrebné dokumenty (kópia maturitného vysvedčenia), bude uchádzačovi zaslaná zmluva o štúdiu spolu s informáciami o ďalšom postupe. Po podpísaní zmluvy a uhradení prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi sprístupnená študentská sekcia , kde nájde všetky podklady ku štúdiu vrátane študijných materiálov.

Prečo si k štúdiu BBA vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management SA, ako prvá a jediná z inštitúcií poskytujúcich postgraduálne programy MBA, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia na EBSM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

Na štúdium vzdelávacích programov BBA na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potrebné čakať na začatie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícii všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom štúdium na ESBM prebieha?

Štúdium BBA prebieha v českom / slovenskom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy. Je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK - základná - obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU - špecializovaného - si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá sa skladá zo 4 modulov. Za celé štúdium študenti absolvujú 3 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Výstupom sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje prácu záverečnú, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného odboru. Rôznorodosť lektorského tímu zabezpečuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia volí. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícii.

Je nutné sa výučby zúčastniť?

Keďže sa jedná o manažérskeho vzdelania, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako "povinná dochádzka". Avšak vrelo odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia.

Čo je to seminárne práce?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentovu pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentovho vlastné argumentácie, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva dve seminárne práce, za 2. blok tri práce.

Ako dlho štúdium BBA trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu BBA na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných i pracovných dôvodov štúdium BBA predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium BBA zakončené?

Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej úspešnú obhajobou pred komisiou. Úspešný absolvent následne získa profesijný titul BBA.

Získam štúdiom BBA akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu BBA rozšírenie manažérskeho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa súčasnej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej republike titul BBA považovaný za titul akademický, ale za titul profesijné, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku