• Špecializácia Executive DBA sprostredkováva študentom tie najaktuálnejšie informácie z oblasti moderného manažmentu a cielia predovšetkým na vedúcich pracovníkov na vysokých manažérskych postoch.

 • Jednotlivé vzdelávacie moduly sú koncipované tak, aby študenti získali informácie a zručnosti využiteľné vo firemnej praxi.

 • Lektori sa pri interaktívnych workshopoch podelí o praktické rady pre zlepšenie funkčnosti firemných procesov, či už v oblasti riadenia kvality výrobkov i služieb, analýzy požiadaviek zákazníka, alebo v dosiahnutí úspor.

 • Pozornosti neunikne súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiace automatizácie výroby a poskytovania služieb, ktoré so sebou prinesie.

 • Špecializácia Executive DBA obsahuje nad rámec základného bloku tieto vzdelávacie moduly: Six sigma, Priemysel 4.0 a Riadenie kvality a performance management.


1. BLOK – ZÁKLADNÝ

 • Management vs. leadership
 • Resource management
 • Lean management
 • Management lidských zdrojů
 • Managament osobního rozvoje

2. BLOK – SPECIALIZOVANÝ

 • Six sigma
 • Priemysel 4.0
 • Riadenie kvality a performance management

Priebeh štúdia DBA

 • Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do 3 víkendových dní. Štúdium DBA je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 seminárne práce alebo prípadové štúdie. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 80 normostrán a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e-learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré lektori uverejňujú v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.