Informácie o štúdiu MBA

Štúdium je postavené na tzv. Oxfordskom modelu výučby.


Zvýhodnená cena MBA štúdia.
Iba do 12. 2. 2021.

3.098 € bez DPH
4.471 € bez DPH

Podrobný priebeh štúdia MBA na ESBM

Štúdium MBA je v českom jazyku, trvá 1 rok a je zakončené obhajobou záverečnej práce.
  • Prezenčné časť štúdia MBA prebieha vždy cez víkend a tvorí ju 4 celodenné workshopy, kde študenti absolvujú celkom 10 modulov. Výučba prebieha v skupinách v moderných priestoroch v centre Prahy.

  • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

  • 1. BLOK – základná – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá je ďalej rozdelená na 3 moduly. U 3. BLOKU – voliteľného – si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov.

  • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretie blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

  • Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium ihneď a prispôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť začať študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

  • Najbližší termín výučby MBA ZÁKLADNÉHO BLOKU je 7. 9. 2019. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.
Moduly sú vedené profesionálnymi lektormi
a študenti spolu s tútormi majú možnosť diskutovať vybrané témy, ktorá následne spracúvajú vo svojej seminárnej práci.
Lektori sú vám k dispozícii po celú dobu štúdia
Lektori sú po celú dobu štúdia MBA všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.
Individuálne konzultácie s lektormi
Nad rámec uvedeného študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e-learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.
Online knihovna
Moderný e-learningový portál
E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.

Referencie našich študentov

Pozrite sa na hodnotenie našich úspešných absolventov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku