Zvýhodnená cena BBA štúdia.
Iba do 12. 2. 2021.

1.765 € bez DPH
2.314 € bez DPH

Podrobný priebeh štúdia BBA na ESBM

Štúdium BBA je v českom jazyku a trvá 9-12 mesiacov. Časová flexibilita štúdia umožňuje jeho prispôsobenie vlastným možnostiam a preferenciám.
  • Bachelor of Business Administration (BBA) predstavuje modernú formu vzdelávania manažérov. Vďaka štúdiu BBA si jeho študenti rozšíria základné teoretické znalosti a získajú predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu aplikovať priamo vo svojom zamestnaní alebo firme.

  • Špecializácia štúdia BBA sú určené najmä pre študentov so stredoškolským vzdelaním, ktorí by si radi prehĺbili znalosti v oblasti svojho profesionálneho záujmu a rozvinuli svoje manažérske schopnosti, zručnosti a analytické myslenie.

  • European School of Business & Management SE Špecializácia Štúdia BBA ŠÚ určené najme pre študentovu So stredoškolským vzdelaním, Ktory by si radi prehĺbili znalosti v oblasti svojho profesionálneho zaujmú a rozvinuli svoje manažérske schopnosti, zručnosti a analytické myslenie.

  • Výhodou štúdia na ESBM je časová flexibilita – možnosť začať štúdium ihneď a prispôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a zvoliť si konkrétne termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

  • Štúdium BBA trvá 9-12 mesiacov a prebieha v českom jazyku. Celé štúdium sa skladá z 2 vzdelávacích blokov, ktoré sú ďalej rozdelené na 7 študijných modulov. 1. BLOK – základná – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá je ďalej rozdelená na 4 moduly.

  • Prezenčné časť štúdia prebieha vždy cez víkend a tvoria ju 3 celodenné semináre. Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy.

  • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akákoľvek témy a problematiku.

  • E-learningový systém uľahčuje samotný priebeh štúdia a dostupnosť informácií. Študenti v rámci systému majú prístup k študijným materiálom, výučbovým podkladom, harmonogramov prednášok a všetky potrebné informácie.

  • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok potom 3 seminárne práce alebo prípadové štúdie, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

  • Úspešný absolvent získa profesijný titul BBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA môžu byť veľkým prínosom pre svoju firmu, pretože získajú potrebné zručnosti potrebné na vstup do vyššieho manažmentu. Absolventi tohto programu môžu plynule nadviazať a začať so štúdiom MBA.


ESBM ponúka 6 BBA špecializáciou

Vďaka širokej ponuke špecializáciou sa budete vzdelávať podľa svojho záujmu, oboru a preferencií.

Graf studia BBA

Studium programu BBA trvá 9-12 měsíců a je rozděleno do dvou bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s prezenční výukou (workshopy), která je seskupena do 3 výukových dnů.


Výhody štúdia

Profesionálny lektorský tím

Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z praxe. Prednášajúci často pôsobia na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností, vďaka čomu sú schopní študentom odovzdať svoje praktické skúsenosti a know-how.

Moderné e-learningový systém

Profesionálne vzdelávacie platforma uľahčuje samotné vzdelávanie a zaisťuje bezproblémový priebeh štúdia. Študenti tu nájdu študijné materiály, informácie o seminároch, harmonogramy a všetky potrebné podklady, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.

Online knihovna
Online knižnica

Študenti v rámci štúdia získajú prístup ku kvalitným informačným zdrojom. Časť odbornej povinné literatúry si môžu študenti vypožičať v klasickej knižnici, ktorú ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice, ktorá ponúka viac ako 1.000.000 odborných titulov.

Odborné workshopy nad rámec štúdia

ESBM pre študentov a absolventov pravidelne organizuje odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti manažmentu, leadershipu, financií, práva či marketingu. Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby.


Zvýhodnená cena MBA štúdiav 1.765 € bez DPH.

Pôvodná cena 2.314 €
Ušetríte 549 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku