Zvýhodnená cena LLM štúdia.
Iba do 12. 2. 2021.

3.098 € bez DPH
4.471 € bez DPH

Podrobný priebeh štúdia LLM na ESBM

Štúdium LLM je v českom jazyku a trvá 1 rok. Časová flexibilita štúdia umožňuje jeho prispôsobenie vlastným možnostiam a preferenciám.
  • Master of Laws (LLM) predstavuje vzdelávací program, ktorý sa zameriava na prehĺbenie vedomostí a zručností v právnej oblasti. ESBM ponúka program LLM vo špecializácii Corporate Law .

  • Štúdium LLM je vhodné pre uchádzačov s právnym vzdelaním, ale aj pre konateľa, vlastníkov partnerstva alebo zástupcu stredného a vyššieho manažmentu, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o právnom a ekonomickom pozadí fungovania korporácií.

  • European School of Business & amp; Management SA využíva kombinácii online štúdia s interaktívnou výučbou (workshopy). Štúdium je postavené na Oxfordskom modelu výučby , ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavajú nad teoretické znalosti.

  • Výhodou štúdia na ESBM je časová flexibilita – možnosť začať štúdium ihneď a prispôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a zvoliť si konkrétne termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

  • Štúdium LLM trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku. Celé štúdium sa skladá z 2 vzdelávacích blokov, ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov. 1. BLOK – špecializovaný – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 8 modulov. V rámci 2. & nbsp; BLOKU – voliteľného – si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov.

  • Prezenčné časť štúdia prebieha vždy cez víkend a tvorí ju 4 celodenné semináre. Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy.

  • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi , ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akákoľvek témy a problematiku.

  • E-learningový systém uľahčuje samotný priebeh štúdiá a dostupnosť informácií. Študenti v rámci systému majú prístup k študijným materiálom, výučbovým podkladom, harmonogramov prednášok a všetky potrebné informácie.

  • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 5 prác, za druhý blok potom 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

  • Úspešný absolvent získa titul LL.M., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia LLM tak získavajú náskok pred ostatnými.


ESBM ponúka jednu LLM špecializáciu

Špecializácia LLM je zameraná na korporátne právo.

Graf studia LLM

Studium programu LLM trvá 1 rok a je rozděleno do dvou bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s prezenční výukou (workshopy), která je seskupena do 4 výukových dnů.


Výhody štúdia

Profesionálny lektorský tím

Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z praxe. Prednášajúci často pôsobia na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností, vďaka čomu sú schopní študentom odovzdať svoje praktické skúsenosti a know-how.

Moderný e-learningový systém

Profesionálne vzdelávacie platforma uľahčuje samotné vzdelávanie a zaisťuje bezproblémový priebeh štúdia. Študenti tu nájdu študijné materiály, informácie o seminároch, harmonogramy a všetky potrebné podklady, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.

Online knihovna
Online knižnica

Študenti v rámci štúdia získajú prístup ku kvalitným informačným zdrojom. Časť odbornej povinné literatúry si môžu študenti vypožičať v klasickej knižnici, ktorú ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice, ktorá ponúka viac ako 1.000.000 odborných titulov.

Odborné workshopy nad rámec štúdia

ESBM pre študentov a absolventov pravidelne organizuje odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti manažmentu, leadershipu, financií, práva či marketingu. Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby.


Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku