Knižnice na ESBM

Studenti European School of Business & Management majú zaistený prístup ku kvalitným informačným zdrojom, z ktorých môžu čerpať po celú dobu štúdia, pri písaní seminárnych prác, prípadových štúdií a práce záverečnej. Časť odbornej povinné literatúry si môžu študenti vypožičať v klasickej knižnici, ktorú ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice.


Online knižnice

Ako bonus k štúdiu získavajú študenti bezplatný prístup do online knižnice. V ponuke nájdu viac ako 1.000.000 titulov z niekoľkých knižných portálov. Publikácie sú k dispozícii nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a niekoľkých ďalších jazykoch. Knižnica je sprístupnená všem studentům ESBM bez ohledu na program nebo specializaci manažerského studia MBA, DBA, BBA či LLM.

Rýchly prístup k odborným titulom a užívateľsky prívetivé prostredie online knižnice uľahčí celé štúdium . Študenti sa môžu tešiť na populárno náučnú literatúru, odborné články či vedecké štúdie a výskumy.


Klasická knihovna

Naši študenti si môžu samozrejme požičať odbornú literatúru aj tradičným spôsobom. Zoznam konkrétnych kníh a výpožičná poriadok je každému študentovi k dispozícii priamo v študentskej sekcii. Knižnica poskytuje základné podklady pre štúdium a množstvo titulov ktoré ponúka, je neustále rozširované na základe potrieb a požiadaviek študentov.