Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBADoc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minulosti zastával vrcholné manažérske funkcie v priemyselnom sektore, konkrétne v oblasti chémie, farmácie a facility managementu. Je autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemné management. Špecializuje sa najmä na scénářové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenia firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesné a krízový manažment. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.