Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D. sa vo svojej profesionálnej kariére dlhodobo venuje interdisciplinárnom témam súvisiacim s pokrokom vo vede, technike a v priemysle a ich vplyvu na ekonomiku, spoločnosť i osobný rozvoj jednotlivcov. V regionálnom i medzinárodnom kontexte sa hĺbkovo zaoberá otázkami spojenými s konceptom “Priemysel 4.0”. 12 rokov bola šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov Technický týždenník a Technik management, vydávaných spoločnosťou Business Media CZ. V roku 2020 sa stala jedným zo zakladateľov spoločnosti Industry Competitive, a.s., v ktorej pôsobí na pozícii výkonnej riaditeľky. Industry Competitive, a.s. v súčasnosti vlastní dve samostatné obchodné značky: Industry Education – vzdelávacie a poradenské centrum pre priemyselné podniky a Industry Independent – plánovaný medzinárodný portál pre nezávislú priemyselnú žurnalistiku.

Andrea absolvovala Fakultu jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe a následne postgraduálne štúdium na MFF UK v odbore všeobecná fyzika so zameraním na interpretácie kvantovej fyziky. Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, ako na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike. Pedagogické vzdelanie si doplnila v rámci CZV na pedagogickej fakulte JU v Českých Budějovicích.