Ing. Jan Krajíček, Ph.D.Ing. Jan Krajíček, Ph.D. získal doktorát v odbore financie na Masarykovej univerzite, kde od roku 2007 trvalo pôsobí na katedre financií Ekonomicko-správnej fakulty. Vo výučbe sa špecializuje na bankovníctvo, najmä Ekonomiku a riadenie bánk a Corporate banking. Okrem teórie disponuje aj rozsiahlymi praktickými skúsenosťami, ktoré získal vo svojom predchádzajúcom pôsobení v bankovom sektore a ako firemné finančný poradca. V bankovom sektore zastával najrôznejšie pozície od analytika po prokuristu zahraničnej banky. Teoretické a praktické skúsenosti využíva okrem prednáškové a výskumné práce na materskej univerzite aj na prednáškach na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Hochschule Bochum – Bochum University of Applied Sciences. Pôsobí súčasne ako znalec so špecializáciou na bankovníctvo. Výsledky svoje odborné práce prezentuje na medzinárodných vedeckých konferenciách, zaradených do databázy Clarivate Analytics (Web of Science).