Ing. Jana PuhalováIng. Jana Puhalová je lektorka, trénerka, trénerka a konzultantka. V roku 2011 bola Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých zvolená “Lektorkou roka”. Na Technickej univerzite v Liberci vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku a pracovala ako systémový analytik a projektový manažér. Ako konzultantka sa špecializuje na mapovanie a nastavovanie interných procesov v spoločnostiach, analýzu interných informačných systémov a ich výťažnosť. V rámci svojej lektorskej činnosti má praktické skúsenosti so vzdelávaním vrcholného aj stredného manažmentu, rovnako ako s techniky a administratívnymi pracovníkmi. K jej obľúbeným témam patrí tréning kognitívnych funkcií, tréning interných lektorov, komunikácia, prezentačné zručnosti a projektový manažment. Jej cieľom je ukázať každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodať mu tak veľmi nenásilnou formou sebadôveru v seba samého.