Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Liberci, na ktoré ukončil doktorandské štúdium v ​​odbore Organizácia a riadenie podniku. V rokoch 1999 až 2006 pôsobil v oblasti asset managementu a investičného bankovníctva, ďalej potom v skupine PPF, kde mal na starosti penetráciu Českej poisťovne na nové trhy (Kazachstan, Bielorusko). Vzdelávanie sa ďalej venoval v rámci množstve kurzov u nás aj v zahraničí a následne sa začal špecializovať na manažment spojený s reštrukturalizačnými projektmi a oceňovaním v oblasti podnikov, cenných papierov, investícií, projektov a nehnuteľností. V posledných rokoch pôsobil ako reštrukturalizačný manažér vo finančnej inštitúcii a ako M & A konzultant.