Ing. Lenka LamešováIng. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérske i poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysoké manažérske pozície, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovné agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenské a koučovacie praxi sa venuje osobnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikáciu, zvládanie emócií a konfliktných situácií, zvládanie stresu, typológiu osobnosti, sebapoznávania, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a expertízy.