Ing. Marcela MakarováIng. Marcela Makarová pôsobí v súčasnosti ako lektor, poradca a kouč v oblasti manažmentu, riadenia ľudských zdrojov a osobného a tímového rozvoja. V oblasti ľudských zdrojov a manažmentu sa pohybuje už od roku 1993. Prešla niekoľkými pozíciami v podnikateľskej i verejnej správe. Zaoberala sa cieleným vzdelávaním zamestnancov, nastavovaním motivačných systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, zavádzala rozvojové a motivačné aktivity, riadila personálny marketing, výber a adaptáciu nových zamestnancov, zúčastnila sa výbere nových zamestnancov, do jej pôsobnosti spadala aj komunikácie s vnútornou i vonkajšou verejnosťou, riadila celú oblasť personalistiky vo firme aj vo verejnej správe. Vyštudovala Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach. Absolvovala rad znalostných a výcvikových kurzov.