Ing. Martina CaithamlováIng. Martina Caithamlová sa vo svojej profesijnej dráhe zameriava predovšetkým na oblasť nákladov a kalkulácií v zdravotníckych zariadeniach, na manažment v zdravotníctve a na oblasť strategického riadenia. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty výrobno ekonomickej, odbor ekonomika priemyslu. Ďalej absolvovala štúdium pedagogiky na NIDV Praha. Má dlhoročné skúsenosti s výučbou ekonomických predmetov. Pôsobila aj ako lektorka seminárov so zameraním na manažment a podnikovú ekonómiu v súkromnej sfére. Prednáša tiež v ekonomických a manažérskych predmetoch na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT.