Ing. Michal Plaček, Ph.D., MSc.Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe odbor manažment a Nottingham Business school odbor ekonómia a právo. Doktorát získal na Ekonomicko – správnej fakulte Masarykovej univerzity. Zaoberá sa meraním výkonnosti vo verejnom sektore a verejnými zákazkami. Okrem akademického pôsobenia sa pohybuje aj v prostredí managementu súkromných firiem a verejných inštitúcií. Je držiteľom profesijnej kvalifikácie certifikovaný účtovník a six sigma green belt.