Ing. Petr Fanta, Ph.D.Ing. Petr Fanta, Ph.D. je lektorom projektového riadenia v komerčnej praxi aj na súkromných a verejných školách. Problematikou prípravy a riadenia projektov sa zaoberá už od roku 1998. Aktuálne pripravuje a riadi projekty pre komerčné subjekty a neziskový sektor, prevažne z oblasti vzdelávania a ochrany prírody. Je tiež Evaluator verejných výdavkových programov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Od roku 2015 pôsobí ako lektor na Masarykovom ústave vyšších štúdií ČVUT. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu podnikového hospodárstva, odbor Ekonomika a riadenie podniku. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zaoberal outsourcingom a riadením outsourcingových projektov.