Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnosti na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodářská VŠE v Prahe; podieľa sa tak na výučbe, tak na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého aj dlhodobého hodnotenia, plánovania a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný manažment, Stratégia a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných najmä na riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. Novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodářská Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.