Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.Ing. Radka Vaníčková, Ph.D. sa špecializuje na personalistiku v projektovom riadení, najmä v oblasti profesijného rastu a rozvoja, tímovej spolupráce a individuálneho koučingu. V rámci profesionálnej praxe pôsobí už jedenástym rokom v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch a spoločnostiach, vo vzdelávacích, konzultačných a poradenských inštitúciách a personálnych agentúrach, v oblastiach rozvoja a rastu, vzdelávanie (andragogiky) a pedagogiky. V profesijné praxi uplatňuje odborné znalosti, skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, podnikového manažmentu, aplikovanej ekonomiky, procesného a projektového riadenia najmä u neinvestičných projektov podporovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Je autorkou študijných skript pod názvom: Projekt 2 – Regionálne individuálny projekt “Vzdelávajte sa pre rast v Juhočeskom kraji”, spoluautorkou knižného titulu “Personálny manažment” a “Pracovné právo”. Taktiež sa venuje z pozície zahraničného partnera projektu VEGA: Analýza stupňa implementácie projektového riadenia do spoločností výrobného a nevýrobného sektora Slovenskej republiky multikulturní a přeshraniční spolupráci.