Ing. Roman KořánIng. Roman Kořán vyštudoval Vysokú školu podnikania v Ostrave, a to v odbore Ekonómia a Management, kde sa tiež venoval štúdiu andragogiky a psychológie. Od roku 1990 súkromne podniká prevažne v oblastiach manažmentu, vzdelávanie, PR, reklamy, marketingu a svoje znalosti využil tiež pri práci ako tlačový hovorca mesta Mariánské Lázně. V rokoch 2009-2014 vyučoval na Vysokej škole manažérskej informatiky a ekonomiky v Prahe, kde prednášal predmety z oblasti Managementu, Marketingu, Riadenie ľudských zdrojov, Komunikácia a Inovácií. V roku 2010 nadviazal medzinárodnú spoluprácu s Vysokou školou ESMA Barcelona, ​​ktorá má pobočku v ČR – Manažérska fakulta Czech management institute. Tu, v rámci študijného programu MBA, prednáša Marketing, Management, Medzinárodný manažment a Management organizačných štruktúr. Už niekoľko rokov spolupracuje s manažérskym inštitútom, Českú manažérsku asociáciou, Českým inštitútom pre franchising (cifry). Je tiež absolventom Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRÉNER spoločnosti SMARTER Training & Consulting.