Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. pôsobí viac ako 15 rokov ako konzultant / lektor / mentor v oblasti LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN, procesného a projektového riadenia prevažne vo výrobných spoločnostiach napr. Madeta, TRW Carr, ITW Pronovia, Bel Syry Česko. Spoločne so vzostupom záujmu o zlepšenie a zjednodušenie procesov začala pracovať pre celý rad ďalších spoločností (O2, Olympus, Slovenská sporiteľňa, Cofidis). Všetky projekty mali spoločné črty: dať ľuďom príležitosť podieľať sa na zlepšovanie, zjednodušovanie a odstraňovanie plytvania. Podporiť ich kreativitu, tímovú spoluprácu, vnútornú motiváciu. A predovšetkým – odovzdať im metodiku a nástroje, aby ďalej boli nezávislí na externú spoluprácu a mali všetko vo vlastných rukách. Je nadšená novými prístupmi práce s ľuďmi, pracuje s ich vnútornou motiváciou, využíva agilný techniky v manažmente. Podporuje implementáciu Priemyslu 4.0 do spoločností, pomáha meniť zastarané procesy, prístupy. Preferuje zážitkovú pedagogiku v oblasti vzdelávania a účastníci si tak majú príležitosť nové vedomosti a zručnosti sami vyskúšať a zafixovať. Pre svoje školenie preto vytvára business simulácie, v ktorých si účastníci sami vyskúša a overí, čo všetko dokážu. Jej motto je: “Ak chcete mať iné výsledky, robte veci inak!”. Absolvovala Katedru matematických metód na Ekonomickej fakulte VŠB-TU v Ostrave. Manažérsku prax získala v spoločnosti Škoda Auto, a.s. v Mladej Boleslavi. Vyučuje management na MÚVS ČVUT v Prahe.