JUDr. Barbora VráblováJUDr. Barbora Vráblová, MA sa dlhodobo zaoberá zdravotníckym právom. Pracuje v advokátskej kancelárii Mgr. MUDr. Dagmar Záleská špecializujúce sa na túto oblasť. Zdravotnícke právo prednáša na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pod Inštitútom postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje etickým a právnym otázkam v závere života, najmä etickým a právnym otázkam poskytovanie paliatívnej starostlivosti.