JUDr. Ing. Jaroslav HostinskýJUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátom špecializujúcim sa na problematiku občianskeho práva, najmä na korporátne právo, majetkové právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vymáhanie pohľadávok. Okrem advokácie sa venuje aj lektorskej činnosti. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor ekonomika priemyslu a Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigoróznu štúdium a skúšku. Je spoluautorom publikácie Základy obchodného práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáre k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).