JUDr. Iva Podhorská, LL.M.JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému “Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva” a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky a od roku 2009 je súdny tlmočníčkou pre nemecký jazyk. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným a zmluvným právom. V súčasnej dobe pracuje ako senior legal Counsel pre významnú zahraničnú spoločnosť.