JUDr. Pavel KiršnerJUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátom zapísaným u Českej advokátskej komory. Vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigoróznu štúdium a skúšku. Štúdium úspešne ukončil s červeným diplomom. Rigoróznu skúšku zložil z pozemkového vlastníctva, následne absolvoval advokátsku skúšku s vyznamenaním. Jeho doterajšia prax je generálny so zameraním na spornú agendu a trestné právo.