Mgr. Dana BártováMgr. Dana Bártová sa venuje vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov v oblasti HR. Aktuálne pôsobí v MONETA Money Bank, kde sa zameriava na talent management a nastavovanie a optimalizáciu vzdelávacích procesov s cieľom návratnosti a maximálnej efektivity vzhľadom k business plánu a KPIs. Lektorom komplexné spektrum soft skills, vrátane tréningu interných lektorov. K ďalším činnostiam patrí diagnostika náborových a rozvojových potrieb najmä Assessment a Development centrá, zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, rovnako ako facilitácia strategických porád a workshopov manažmentu. Participuje na rade HR projektov s IBM, Apple, ČEZ a ďalšími firmami. Vo svojej praxi vychádza zo znalosti HR problematiky korporátneho prostredia aj z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity odbor slovenský jazyk, literatúra a spoločenské vedy.